Applikationer

Vatten från borrad brunn

Allt för vattenförsörjning från djupborrade brunnar. Kompletta pumpanläggningar, djupvattenpumpar, tryckkärl och automatik.

Utforska

Villa Avlopp

Avloppspumpstationer för enskilda villa applikationer. T.ex. när ett eller flera hushåll har självfall till samma pumpstation och pumpar till en gemensam punkt.

Utforska

Vattenförsörjning

Allt för pumpning av rent dricksvatten. Djupvattenpumpar, jetpumpar, tryckstegringspumpar, distributionspumpar, tryckkärl och tillbehör.

Utforska

Tryckstegring och distribution

Pumpar för tryckstegring, cirkulation och distribution av rent vatten för industri, lantbruk, processvatten, dricksvatten m.m.

Utforska

Grundvattensänkning och avvattning

Djupvattenpumpar med mycket hög kapacitet för grundvattensänkning och vattenförsörjning på t.ex. lantbruk, gruvor, schakt m.m.

Utforska

Läns- och förbipumpning

Dieseldrivna pumpar med hög kapacitet för tillfällig pumpning inom uthyrnings-, kommunal-, konstruktions- och gruvindustrier.

Utforska

LTA Trycksatt Avlopp

PUMPTEK kompletta tryckavloppsystem, projektering, dimensionering och installation. Vi sätter stor fokus på att få till ett system som är så underhållsfritt som möjligt och som kräver så lite insats av fastighetsägaren som möjligt.

Utforska

Läns- och dränering

Brett sortiment pumpar för tillfällig läns- och dränering upp till 8″/22kW

Utforska

VA

Vi har tekniska lösningar för de allra flesta applikationer inom kommunala VA-projekt.

Utforska

Reningsverk

Produkter för reningsverk processer bl.a. mekanisk rening, biologisk rening, filtration och efterpolering.

Utforska

Minireningsverk

Minireningsverk för villor formgivna för hög prestanda i skandinaviska miljön.

Utforska