Navigation
Driftsättning och Service

Driftsättning och Service

Det är viktigt för dig som kund att du drar full nytta av våra pumpsystem. Viktigt både för din långsiktiga ekonomi, och för att pumparna ska uppfylla och överträffa dina behov i så hög utsträckning som möjligt.

Därför erbjuder vi tjänster som driftsättning (igångkörning, intrimning vid ny installation) och serviceavtal (regelbunden genomgång av befintliga installation med nödvändiga åtgärder) av alla våra pumpar, pumpsystem och pumpstationer.

Driftsättning och service utförs med våra egna personal eller med noga utvalda servicepartner som har genomgått vår utbildning.

Paketpriser finns för dig som är villaägare eller för din VA-förening.

Ingår vid driftsättning:

 • Kontroll av utförd installation
 • Driftsättning och inställning av samtliga komponenter för optimal funktion
 • Funktionsprövning av pumpar, nivåstyrning och larmfunktion.
 • Skriftligt driftsättningsprotokoll
 • Dedicerad kontaktperson för driftsättning och eventuella följdfrågor

Ingår vid servicebesök:

 • Dedicerad kontaktperson
 • Grundläggande service
 • Nedspolning av pump(ar) samt pumpsumpen.
 • Funktionsprövning av pumpar, nivåstyrning och larmfunktion.
 • Mätning av motorn, Ström (A) vid drift, OHM värde samt överslag mot jord
 • Kontroll av slitage
 • Skriftligt serviceprotokoll som överlämnas efter genomförd service
 • Arbetsmiljö, förslag till förbättring
 • Utbyte av reservdelar efter behov och offert.

Kontakta oss med nedan formulär vid intresse och för mer information om vad vi kan erbjuda just dig!