Navigation

Installationsprotokoll

Grattis till din nya anläggning!

Vi rekommenderar att du som fastighetsägaren registrerar din installation genom att ladda upp ett installationsprotokoll.

Registrering av din installation visar mer tydligt att installatören följt våra rekommendationer ända från start. Detta gör att hantering av eventuella garantianspråk i framtiden kan gå snabbare.

Installationsprotokoll följer med varje leverans, och ska ifyllas i samråd med installatör och elektriker. Skanna in eller ta en bild på ifyllda protokollet och spara den i din dator eller telefon.

Fyll i så mycket information som möjligt. Fält märkta med ”*” är obligatoriska.

Installationsprotokoll*

Namn- och adressuppgifter

Avser fastigheten där anläggningen är installerad.

Serienummer

Finns angivit på id-etikett/skylt som medföljer leverans
S/N

Installationsbilder (önskvärt)

Ladda upp fler

E-postkopia

Ange epostadress för kopia av registreringen