Navigation

Dimensionering Pumpsystem

Denna artikel har inget pris ännu

Beskrivning

Vi erbjuder dimensionering för i stort sätt alla typer av system där pumpar används.

En helhetssyn på varje projekt, med hänsyn tagen till nuvarande och framtida ändamål, är oerhört viktig. Korrekt dimensionering ser till att ett system självklart fungerar optimalt vid installationstillfälle, och tillåter även att framtida utbyggnader sker med minimal kostnad och så lite dubbelarbete som möjligt.

Ett felaktigt dimensionerat system kan stå slutanvändaren dyrt till i form av dyra energikostnader, pump- och systemhaveri. Andra saker såsom prestanda, bekvämhet och användbarhet påverkas också negativt. Rättning av ett system innebär ofta höga kostnader, varför vi lägger vikt på att göra rätt från början.

När ett system dimensioneras iakttar vi bl.a. följande faktorer för att anpassa och optimera systemet: Ledningslängder, variationer i ledningen, upp- och nedstigning av ledningen, böjar, ventiler, övriga hinder, önskad vattenmängd, önskat tryck, pumpens verkningsgrad, styrningsalternativ, typ av förbrukning, maximala och minimala driftförhållanden.

Du är mycket välkommen att kontakta oss med ditt projekt vare sig det är litet eller stort. Dimensionering vill vi erbjuda kostnadsfritt. På större projekt är vi tvungna att ta betalt, och då lämnar vi alltid offert innan vi påbörjar något arbete.

Kontakta en pumptekniker!

Välkommen att kontakta oss för rådgivning och vid frågor om våra produkter.

Har du ett färdigt underlag eller specifikation kan du med fördel mejla detta till info@scandiapumps.com.

Vi har försäljning enbart genom återförsäljare och installörer.