Navigation

Mekanisk Avlopps­vatten­rening

Denna artikel har inget pris ännu

SKU: -

Beskrivning

Vi är återförsäljare för Estruagua, en tillverkare av maskiner och anläggningar för rening och hantering av avloppsvatten.

Silning är ett nödvändigt första steg i kommunal och industriell avloppsvattenbehandling.

Skräp och rens måste tas bort för att skydda eller avlasta efterföljande behandlingsprocesser från igensättning och/eller skador. Flytande, flockade och upplösta fasta partiklar hålls kvar, beroende på spaltvidd eller hålstorlek, tas bort och blir slutligen omhändertagna och bortforslade.

Kontakta en pumptekniker!

Välkommen att kontakta oss för rådgivning och vid frågor om våra produkter.

Har du ett färdigt underlag eller specifikation kan du med fördel mejla detta till info@scandiapumps.com.

Vi har försäljning enbart genom återförsäljare och installörer.