Navigation

Pumpstationer med överbyggnad

Denna artikel har inget pris ännu

Beskrivning

Vi erbjuder design och tillverkning av kompletta prefabricerade pumpstationer för hantering av dagvatten, avloppsvatten m.fl. Våra pumpstationer med överbyggnad tillverkas enligt senaste standard för högsta möjliga driftsäkerhet och bekvämlighet vid service och tillsyn.

Pumpsump görs i PE, GAP, betong och rostfritt/syrafast stål enligt önskemål, med tryckledning tillverkad i HDPE plast eller rostfritt/syrafast stål. Sumpbotten utformas för att minimera ansamling av slam och fett. Sumpen bestyckas med pumpar efter vattens art samt flödes- och tryckbehov. Pumpsumpen levereras färdigmonterad (utom i betongutförande) och lyfts ner i schaktgropen redo för inkoppling.

Standardutförande för överbyggnad är isolerad träregelstomme med fasad i trä, GAP eller plåt, men väggar/tak erbjuds också som isolerade betong sandwichelement. Överbyggnaden tillverkas och utrustas enligt Beställarens önskemål och standard och levereras som ett prefabricerat stycke för att lyftas på plats ovanpå pumpsumpen. Betongplatta vanligen görs prefabricerad och levereras tillsammans med överbyggnad, men kan också platsgjutes vid behov.

Enligt din specifikation tar vi fram ett offertförslag för projektet. Saknar du specifikation så kan vi dimensionera pumpstationen och kringutrustning från grunden. Oavsett hur du vill jobba, har vi nödvändig erfarenhet och kunskap för att kunna presentera ett paketerad lösning som håller.

  • Diameter: 800 – 5000 mm
  • Höjd: 2-10 meters
  • Kapacitet: Upp till 5000m3/h (DN500)

Kontakta en pumptekniker!

Välkommen att kontakta oss för rådgivning och vid frågor om våra produkter.

Har du ett färdigt underlag eller specifikation kan du med fördel mejla detta till info@scandiapumps.com.

Vi har försäljning enbart genom återförsäljare och installörer.