Navigation

Pumptek LTA Projektering

Denna artikel har inget pris ännu

SKU: -
Kategori, , .

Beskrivning

Ett välutfört tryckavloppssystem består av flera komponenter. Pumpstationer som installeras i marken, pumpar som sitter i pumpstationerna samt nivåreglering och styrning som automatiskt sköter drift av systemet. Projekteringen, som sker innan man börjat gräva i marken, formger ett system utav dessa komponenter och de topografiska förhållanden där tryckavloppssystemet ska installeras.

För att ta fram en korrekt och rättvis projektering behövs följande information; en bra situationskarta, vilka fastigheter som vill ansluta sig, höjden på aktuella fastigheters bottenplattor samt höjdskillnader – främst hög- och lågpunkter.

Utifrån detta görs en preliminär skiss på ett möjligt tryckavloppssystem. Då möter vi er på plats för att få en helhetsuppfattning av området. Vid detta möte diskuteras vart ledningarna kan lämpligen placeras, önskade placering av aktuella pumpstationerna och lokalisering av anslutningspunkten.

Slutligen upprättas en arbetsritning där placering och dimension av varje ledning ritas in. Arbetsritningen används av entreprenadfirman för att markförlägga tryckledningar och pumpstationer.

Kontakta oss om projektering

Läs mer om LTA Tryckavlopp

Skicka förfrågan

Här kan du enkelt skicka in en förfrågan till oss. Vi har bara företagsförsäljning, men vi hjälper även privatpersoner med råd och produktval!