Navigation

Rensgods­behandling

Denna artikel har inget pris ännu

SKU: -

Beskrivning

Vi är återförsäljare för Estruagua, en tillverkare av maskiner och anläggningar för rening och hantering av avloppsvatten.

Det första steget vid avloppsvattenbehandling är vanligtvis mekanisk rening – borttagning av fasta partiklar från avloppsvattnet med hjälp av galler. Det borttagna rensgodset innehåller hushållsavfall, fekalier, toalettpapper och mineraliska ämnen. Mängden rensgods beror inte bara på gallrets spaltöppning, utan även på typ av kanalsystem.

Typiska B-halter efter sil eller galler i kommunalt rensgods varierar mellan 10 % och 25 %, beroende på gallertyp. Ungefär 90 % av rensgodset (TSmässigt) är organiskt.

På grund av den mycket höga vattenhalten, den mycket heterogena sammansättningen och det oestetiska utseendet måste rensgodset förbehandlas före omhändertagandet.

Det bästa sättet att förbehandla rensgods är att använda rensgodstvättpressar. Fekalier och andra organiska material tas bort och återförs till flödet av avloppsvatten. Resultatet blir att en bra tvättpress ökar mängden BOD5 till den biologiska behandlings-processen med ungefär 6 %.

Efter tvättning, kompakteras rensgodset för att minska dess vatteninnehåll och öka TS-halten
(torrsubstans). Avvattningen förbättras genom borttagningen av organiska material under tvätt. En bra tvättpress kan uppnå en vikt- och volymminskning på upp till 80 %.

En tvättpress reducerar mängden och volymen på rensgodset och därmed också kostnaden för omhändertagandet.

Skicka förfrågan

Här kan du enkelt skicka in en förfrågan till oss. Vi har bara företagsförsäljning, men vi hjälper även privatpersoner med råd och produktval!