Navigation

Sandtvättning

Denna artikel har inget pris ännu

SKU: -

Beskrivning

Vi är återförsäljare för Estruagua, en tillverkare av maskiner och anläggningar för rening och hantering av avloppsvatten.

Sand från sandfång på avloppsreningsverk, och sand från kanaler och vägrengöring är mycket kraftigt kontaminerad med organiska material och skräp. Det höga innehållet av organiskt material, den höga andelen glödningsförluster (GF), mellan 10 och 80 %, är orsaken till att sådana heterogena “sand-slurries” inte avvattnar bra. Koncentrationen av fasta partiklar förblir någonstans mittemellan.

Målet för en god sandbehandling är att först avskilja sanden upp till en kornstorlek av 0,20 mm och sedan avskilja den rena sanden resp. mineralfraktionen från de nämnda organiska föroreningarna. Slutprodukten efter en mycket bra sandbehandling är en återanvändbar produkt med GF mindre än 3 % och en TS-halt högre än 90 %. Sådan sandbehandling minskar inte bara volymen och mängden på den bortforslade sanden, utan även kostnaderna för omhändertagande.

Om den rena sanden återanvänds, till tex. underlag på vägar, kan kostnader för omhändertagande av sanden till och med helt undvikas.

För behandling av sand från sandfång på avloppsreningsverk är sandtvättar de bästa alternativen. Sandtvättar uppnår en sandprodukt som alltid innehåller mycket lite vatten och glödningsförlust/GF.

Kontakta en pumptekniker!

Välkommen att kontakta oss för rådgivning och vid frågor om våra produkter.

Har du ett färdigt underlag eller specifikation kan du med fördel mejla detta till info@scandiapumps.com.

Vi har försäljning enbart genom återförsäljare och installörer.