Navigation

Tryckstegringsstationer med överbyggnad

Denna artikel har inget pris ännu

Beskrivning

Vi erbjuder design och tillverkning av kompletta prefabricerade tryckstegringsstationer för tryckhållning av dricksvattennät m.fl. Våra pumpstationer med överbyggnad tillverkas enligt senaste standard för högsta möjliga driftsäkerhet och bekvämlighet vid service och tillsyn.

Parallelkopplade tryckstegringsspumpar, antingen flerstegs eller med ett pumphjul, används till att hålla vattennätet trycksatt efter aktuell förbrukning. Pumpar med olika kapacitet kan kombineras för att kunna hantera stora variationer på förbrukning exempelvis under ett dygn, för att klara av brandvattenflöden eller för hög redundans. Tryckledningar främst  i rostfritt/syrafast stål och utförs utan döda zoner och för god servicevänlighet. Processutrustning och kringutrustning prefabriceras i vår verkstad.

Standardutförande för överbyggnad är isolerad träregelstomme med fasad i trä, GAP eller plåt, men väggar/tak erbjuds också som isolerade betong sandwichelement. Överbyggnaden tillverkas och utrustas enligt Beställarens önskemål och standard och levereras som ett prefabricerat stycke för att lyftas på plats ovanpå pumpsumpen. Betongplatta vanligen görs prefabricerad och levereras tillsammans med överbyggnad, men kan också platsgjutes vid behov.

Enligt din specifikation tar vi fram ett offertförslag för projektet. Saknar du specifikation så kan vi dimensionera pumpstationen och kringutrustning från grunden. Oavsett hur du vill jobba, har vi nödvändig erfarenhet och kunskap för att kunna presentera ett paketerad lösning som håller.

Kontakta en pumptekniker!

Välkommen att kontakta oss för rådgivning och vid frågor om våra produkter.

Har du ett färdigt underlag eller specifikation kan du med fördel mejla detta till info@scandiapumps.com.

Vi har försäljning enbart genom återförsäljare och installörer.