Produkter

Avloppsvatten

Produkter för enskilt avlopp

Utforska

Avloppspumpstationer

Pumpstationer för hantering av avloppsvatten – från sommarstuga, villa, förening, hyreshus, m.m.

Utforska

Avloppspumpar

Pumpar för pumpning av avloppsvatten – svartvatten, gråvatten, BDT-vatten, dagvatten, m.m.

Utforska

Pumpstationer Dag-/Dräneringsvatten

Anslutningsklara pumpstationer för hantering av dag, tak, yt, dräneringsvatten, m.m.

Utforska

Pumpstationer Villa Avlopp

Pumpstationer för enskilt avlopp från villor

Utforska

Vattenförsörjning

Pumpar för vattenförsörjning från djupborrade eller grävda brunnar.

Utforska

Hydropress anläggningar

Pumpanläggningar med traditionell styrning utav tryckkärl och tryckvakt.

Utforska

Konstanttryck anläggningar

Pumpanläggningar med styrning utav frekvensomriktare som varvtalsreglerar pumparna för att leverera konstanttryck.

Utforska

3" Djupvattenpumpar

Smala 3-tums djupvattenpumpar för montering i smala brunnar. Framtagen främst för ersättning av gamla ejektorpumpar.

Utforska

4" Djupvattenpumpar

Djupvattenpumpar med Franklin dränkbara motorer för djupborrade brunnar. Typgodkänt för montering i dricksvatten. Rostfria eller plast impellerhjul.

Utforska

Jetpumpar

Italienska torruppställda jetpumpar för vattenförsörjning från egen grävd brunn. Finns i rostfritt och gjutjärns utförande.

Utforska

Universalpumpar

Dränkbara pumpar för vattenförsörjning från sjö eller grävda brunnar. Vattenintag på botten av pumpen möjliggör kylning av motorn utav det pumpade vattnet.

Utforska

Trycktankar

Tryckkärl/trycktankar utav epoxybehandlad plåt. Ingen kondens. Inga skarvar. Robusta armaturer utav mässing.

Utforska

Läns- och Dränering

Portabla pumpar för läns- och dränering

Utforska

Läns- och Dränering

Dieseldrivna pumpar för länsning, dränering, förbipumpning av avlopp och vattenförsörjning.

Utforska

Vertikala Multisteg

Vertikala flerstegs tryckstegringspumpar

Utforska

Horisontella Multisteg

Horisontella flerstegs tryckstegringspumpar

Utforska

Luftdrivna Membranpumpar

Utforska

Specialanpassade Glasfibertankar

Specialanpassade tankar upp till 5 meter diameter utav glasarmerad plast (glasfiber) till ett oändligt antal ändamål

Utforska

Modulära Glasfibertankar

Modulära tankar upp till 5000 m3 utav glasarmerad plast (glasfiber) till ett oändligt antal ändamål

Utforska

Centrifugalpumpar

Torruppställda centrifugalpumpar från Pedrollo

Utforska

Periferalpumpar

Torruppställda periferalpumpar från Pedrollo

Utforska

Normpumpar

Torruppställda normpumpar från Pedrollo

Utforska

Dränkbara luftare och blandare

Dränkbara luftare och blandare system för bl.a. processindustrin och reningsverk.

Utforska

Torruppställda Omrörare

Torruppställda omrörare för bl.a. processindustrin och reningsverk.

Utforska

Djupvattenpumpar upp till 3000 kW

Djupvattenpumpar med mycket stor kapacitet. Många installationsmöjligheter för ett brett användningsområde.

Utforska

Propellerpumpar upp till 1000 kW

Propellerpumpar med mycket stor kapacitet.

Utforska

Dränkbara avloppspumpar upp till 4000 kW

Dränkbara avloppspumpar med mycket hög kapacitet och stort genomlopp för kommunala reningsverk och andra applikationer.

Utforska