Navigation

Luftare

Lösningar för varje fall där luftning av vätska erfordras med tillförsel av luft eller syre

 • Ny!

  Dränkbara Luftare ARIAL-JET

  Flexibelt och mångsidigt luftningssystem för avloppsvatten

  Läs mer
 • Ny!

  Dränkbara Luftare OSSI-JET

  Luftare för reningsverk, kemiska anläggningar och fiskodlingar

  Läs mer
 • Ny!

  Dränkbarar Luftare OSSI-MIX

  Dränkbara luftare med 12 strålar av luftad blandning

  Läs mer
 • Ny!

  Dränkbarar Luftare OSSI-MIX-O2

  Dränkbara luftare för luftning med syre (O₂)

  Läs mer