Navigation

PRK Plaströrkopplingar

Plaströrskopplingen passar till PE-rör, SDR 11 och SDR 17, i material PE40, PE80, PE100, PE100RC, och kan användas både över och under jord. Den imponerande listan över egenskaper omfattar formsprutade tryckskruvar av acetalplast med UV-stabilisator. Eftersom de är beständiga mot solljus är de tillförlitliga och ger en problemfri drift. Underhållet blir enklare eftersom PRK kan tas isär och monteras ihop igen.