Navigation

Självsugande pumpar

Självsugande pumpar för avloppsvatten, med el- eller dieselmotorer.
Framtagna för att hantera stora partiklar utan driftstopp, dessa pumpar lämpar sig väl för tillfälliga pumpning av stora vattenflöden.
Pumparna är torruppställda och monterade på modulbyggda ramar. Självsugande tekniken består av en eldriven membranpump, som stänger av sig själv när vatten når pumphuset.

  • Ny!

    BBA Självsugande Avloppspumpar

    Självsugande avloppspumpar – Tillfällig förbipumpning av kommunalt avlopp

    Läs mer