Navigation

Villa

Pumpstationer för att hantera wc-/svartvatten från 1-2 fastigheter, t.ex. fritidshus, sommarstuga eller villa.
Vanliga applikationer är för att pumpa en bit bort för att tömma i en annan brunn eller självsfallsledning. För pumpstationer där flera fastigheter ska pumpa i samma ledning, se våra produkter för LTA.
PUMPTEK pumpstationerna levereras installationsklara och färdiga för inkoppling på tryckledningen.
Pumpsumpen, där pump och styrning monteras, fungerar som en behållare för att samla upp avloppsvattnet. När vattennivån stiger startas pumpen automatiskt och pumpar iväg vattnet för att hålla nere vattennivån.

Visar alla 8 resultat