Navigation

hydropress

Våra Emtek pumppaket för djupborrade brunnar är av traditionell typ och styrs automatiskt med tryckkärl/trycktank och mekanisk tryckströmbrytare/tryckvakt.
När man öppnar en kran flödar vatten först ut från trycktanken. Trycket i systemet sjunker ner till det inställda tillslagstrycket och pumpen startas och försöker pumpa upp trycket. När man stänger alla kranar och trycket har byggts upp till frånslagstrycket stängs pumpen av.