Navigation

Konstantttryck

Våra MiljöPLUS konstanttryckspaket för djupborrade brunnar ersätter traditionell styrning (hydrofortank och mekanisk tryckvakt) med en styrenhet för att spara plats samt leverera modern vattenförsörjning.
Styrenheten består av en frekvensomriktare med inbyggd regulator. Styrenheten reglerar motorns varvtal upp eller ned för att hålla ett konstant tryck.
När man öppnar en kran känner styrenheten av detta genom att trycket sjunker och varvar upp pumpen för att bygga mer tryck. Öppnar du flera kranar (t.ex. om man duschar och någon annan öppnar kökskranen), fortsätter pumpen att varva upp för att behålla inställt tryck. När man stänger alla kranar och styrenheten stänger av pumpen.
Tack vare denna form av reglering kan man minska storleken på trycktank avsevärt jämfört med traditionella system – detta sparar plats.