Navigation

Bräddvatten­behandling

Denna artikel har inget pris ännu

SKU: -

Beskrivning

Vi är återförsäljare för Estruagua, en tillverkare av maskiner och anläggningar för rening och hantering av avloppsvatten.

En viktig del i våra ansträngningar att skydda vår miljö i allmänhet, och våra vattendrag i synnerhet, är behandling av regnvatten och av bräddning från kombinerade avloppssystem.
Vattenkvaliteten i många åar, sjöar och hav har blivit märkbart bättre efter ny- och utbyggnad av avloppsreningsverk. Det finns emellertid fortfarande, trots alla dessa ansträngningar och investeringar, betydande föroreningar i våra vattendrag, orsakade av bräddningar vid kraftiga regn.

För att förhindra att flytande och fasta ämnen från kanalnätet hamnar hos recipienten vid kraftiga regn, kan sil- och galleranläggningar användas.

Det galler som passar bäst väljs beroende på krävd eller önskad rensgodsavskiljning, flödeskrav och strukturella vilkor.

Skicka förfrågan

Här kan du enkelt skicka in en förfrågan till oss. Vi har bara företagsförsäljning, men vi hjälper även privatpersoner med råd och produktval!