Navigation

Felanmälan

För att kunna åtgärda problem så fort som möjligt ber vi dig fylla in samtliga fält.

När vi har mottagit ditt meddelande, kommer vi att kontakta dig vid tidigast tillfälle.

Support via telefon och mejl är alltid kostnadsfritt. Visar det dock sig att ärendet ej täcks av produktgaranti, kommer du eventuellt att faktureras värdet av reservdelar, resekostnader och arbetstid som uppstått i samband med ärendet.

Vår produktgaranti omfattar samtliga produkter i 24 månader (2 år) från leveransdatum och täcker inte fel som har uppstått p.g.a. bristande underhåll, felaktig installation, bristfälliga reparationer eller normalt slitage.

Läs våra villkor i helhet

Anmälaren

Bilder/Dokument

Fel

Applikation

Vätska

Felbeskrivning