Navigation

Felanmälan

För att kunna åtgärda problem så fort som möjligt ber vi dig fylla in samtliga fält.

När vi har mottagit ditt meddelande, kommer vi att kontakta dig för att åtgärda felet så fort som möjligt.

Om tillverkarens garanti ej gäller, på grund av t.ex. handhavande fel eller installationsfel, kommer anmälaren att debiteras för eventuella material- och arbetskostnader.

Anmälaren

Bilder/Dokument

Fel

Applikation

Vätska

Felbeskrivning