Navigation

Igång­körnings­protokoll

Grattis till din nya anläggning!

Vi rekommenderar att du som fastighetsägaren registrerar din installation genom att ladda upp ett installation/igångkörningsprotokoll.

Registrering av din installation visar mer tydligt att installatören följt våra rekommendationer ända från start. Detta gör att hantering av eventuella garantianspråk i framtiden kan gå snabbare.

Ett protokoll följer med varje leverans, och ska ifyllas i samråd med installatör och elektriker. Skanna in eller ta en bild på ifyllda protokollet och spara den i din dator eller telefon.

Fyll i så mycket information som möjligt. Fält märkta med ”*” är obligatoriska.

  Igångkörningsprotokoll*

  Namn- och adressuppgifter

  Avser fastigheten där anläggningen är installerad.

  Serienummer

  Finns angivit på id-etikett/skylt som medföljer leverans
  S/N

  Installationsbilder (önskvärt)

  Ladda upp fler

  E-postkopia

  Ange epostadress för kopia av registreringen