Navigation
Kompletta tryckstegrings­system
2019-04-01

Kompletta tryckstegrings­system

Vår egna Joseph gör de sista injusteringar på ett komplett frekvensstyrt tryckstegringssystem. På dessa system gör vi både design och tillverkning i huset själva och kan därför anpassa till alla möjliga behov och önskemål.

Pumparna på bilden ska till en ny sportarena i Uppsala – Studenternas IP! Kontakta oss för liknande projekt.