Navigation

BioPlus Minireningsverk

Denna artikel har inget pris ännu

Denna artikel har inget pris ännu
Denna artikel har inget pris ännu
Denna artikel har inget pris ännu
SKU: BP-NVT-1F
Kategori.

Beskrivning

Nu har Bioplus fått en egen hemsida med ännu mer information. Klicka på knappen nedan för att komma dit.
Gå till www.bioplus.se

Biologiska reningsverk kan vara en mycket effektiv lösning för hantering av ditt avloppsvatten. Den enkla tekniken i BioPlus sortimentet kräver minimalt underhåll och långt mellanrum mellan tömningar vilket gör sortimentet väldigt attraktivt för villaägare, kommuner och industrier.

Det finns inga rörliga delar i reningsverket eller tanken för minimalt underhåll. En kompressor installerad i styrskåpet förser bioreaktorn med luft samt driver en mammutpump som transporterar överskottsslammet till slamtanken. Styrskåp med lämplig IP skyddsklass för utomhus installation monteras ovanför mark.

BioPlus reningsverk är av Kontinuerlig Rening typ, det vill säga att vattnet rinner genom anläggningen allt eftersom avloppsvatten kommer in till anläggningen.

Rening görs med biomassa (aktivt slam) och baseras på en process där mikroorganismer bryter ner och minskar mängden av organiskt material i det inkommande avloppsvattnet. För att åstadkomma bästa reningsprocess syresätts inre kammaren med luft vilket både livnär biomassan och bidrar för att blanda och cirkulerar avloppsvattnet. Biomassan binder de lösa, kolloida och biogena ämnena som separerar sig till flockgrupper och sjunker till botten. Överskottet av slam transporteras till slamtanken.

Reningsverken är CE-märkta och är testade enligt kraven i LST EN 12566-3: 2005 + A1: 2009, avsnitt 6.3 och 7.2. Testet för reningsverkets prestation utfördes av ett Ackrediterat Laboratorium med Certifikat Nr. DGA-PL-3720,99 som i sin tur är ackrediterat av det Tyska Ackrediteringsrådet (DAP) i enlighet med kraven i den internationella standarden EN ISO/IEC 17025.

BioPlus reningsverk finns i 3 standardstorlekar med olika kapaciteter. Höjden på reningsverket anpassas lätt efter vattengång på inkommande avloppsvatten, utan extra kostnad.

  • Kontinuerlig biologisk rening med aktivt slam-metoden.
  • Slamtömning behövs så sällan som upp till var 3:e år.
  • Skydd mot slamflykt.
  • Lätt att utföra egenkontroll.
  • Enkel och pålitlig reningsprocess.
  • Hög reningsgrad, klarar de högsta miljökraven – utan bädd.
  • Garanti material – 25 år
  • Garanti komponenter – 3år (kompressor/doseringspump/elektronik)

Modeller

Generell

Art.nrBeteckningKapacitetMax. Hushåll
104702BP-15-A-T2,52 m3/dygn4
104698BP-05-B-T0,8 m3/dygn1
104701BP-09-B-T1,44 m3/dygn2

Motor

Art.nrSpänning V
1047021x230
1046981x230
1047011x230

Installation

Art.nrHöjdViktDiameter
10470237205782730
10469825301881710
10470130302892150

Övrigt

Art.nrFörlängnings­bar
104702Ja
104698Ja
104701Ja

Kontakta en pumptekniker!

Välkommen att kontakta oss för rådgivning och vid frågor om våra produkter.

Har du ett färdigt underlag eller specifikation kan du med fördel mejla detta till info@scandiapumps.com.

Vi har försäljning enbart genom återförsäljare och installörer.