Navigation

BioPlus Minireningsverk

From: SEK 87,950

SEK 108,950
SEK 87,950
SEK 187,500
SKU: BP-NVT-1F
Kategori.

Beskrivning

Nu har Bioplus fått en egen hemsida med ännu mer information. Klicka på knappen nedan för att komma dit.
Gå till www.bioplus.se

Biologiska reningsverk kan vara en mycket effektiv lösning för hantering av ditt avloppsvatten. Den enkla tekniken i BioPlus sortimentet kräver minimalt underhåll och långt mellanrum mellan tömningar vilket gör sortimentet väldigt attraktivt för villaägare, kommuner och industrier.

Det finns inga rörliga delar i reningsverket eller tanken för minimalt underhåll. En kompressor installerad i styrskåpet förser bioreaktorn med luft samt driver en mammutpump som transporterar överskottsslammet till slamtanken. Styrskåp med lämplig IP skyddsklass för utomhus installation monteras ovanför mark.

BioPlus reningsverk är av Kontinuerlig Rening typ, det vill säga att vattnet rinner genom anläggningen allt eftersom avloppsvatten kommer in till anläggningen.

Rening görs med biomassa (aktivt slam) och baseras på en process där mikroorganismer bryter ner och minskar mängden av organiskt material i det inkommande avloppsvattnet. För att åstadkomma bästa reningsprocess syresätts inre kammaren med luft vilket både livnär biomassan och bidrar för att blanda och cirkulerar avloppsvattnet. Biomassan binder de lösa, kolloida och biogena ämnena som separerar sig till flockgrupper och sjunker till botten. Överskottet av slam transporteras till slamtanken.

Reningsverken är CE-märkta och är testade enligt kraven i LST EN 12566-3: 2005 + A1: 2009, avsnitt 6.3 och 7.2. Testet för reningsverkets prestation utfördes av ett Ackrediterat Laboratorium med Certifikat Nr. DGA-PL-3720,99 som i sin tur är ackrediterat av det Tyska Ackrediteringsrådet (DAP) i enlighet med kraven i den internationella standarden EN ISO/IEC 17025.

BioPlus reningsverk finns i 3 standardstorlekar med olika kapaciteter. Höjden på reningsverket anpassas lätt efter vattengång på inkommande avloppsvatten, utan extra kostnad.

  • Kontinuerlig biologisk rening med aktivt slam-metoden.
  • Slamtömning behövs så sällan som upp till var 3:e år.
  • Skydd mot slamflykt.
  • Lätt att utföra egenkontroll.
  • Enkel och pålitlig reningsprocess.
  • Hög reningsgrad, klarar de högsta miljökraven – utan bädd.
  • Garanti material – 25 år
  • Garanti komponenter – 3år (kompressor/doseringspump/elektronik)

Modeller

Generell

Art.nrBeteckning
104702BP-15-T
104698BP-05-B-T
104701BP-09-B-T

Kapacitet

Art.nrKapacitet
1047022,52 m3/dygn
1046980,8 m3/dygn
1047011,44 m3/dygn

Elektrisk

Art.nrSpänning V
1047021x230
1046981x230
1047011x230

Installation

Art.nrHöjdDiameterVolym
1047023720273010300
104698253017102400
104701303021504800

Övrigt

Art.nrFörlängnings­barArtikelkategori
104702Ja9010
104698Ja9010
104701Ja9010

Kontakta en pumptekniker!

Välkommen att kontakta oss för rådgivning och vid frågor om våra produkter.

Har du ett färdigt underlag eller specifikation kan du med fördel mejla detta till info@scandiapumps.com.

Vi har försäljning enbart genom återförsäljare och installörer.