Navigation

Rotomec BT Dränkbara Pumpar

Denna artikel har inget pris ännu

SKU: -

Beskrivning

Dränkbara pumpar och motorer konstruerade för att pumpa vatten med fasta partiklar, avlopps- eller dräneringsvatten, i ett brett spektrum av applikationer.

Rotomec BT pumpar jobbar med hög verkningsgrad under hela driftcykeln, vilket minskar energiförbrukningen. Dessutom har pumparna självrensande funktionen, som eliminerar risken för igensättning och omkostnader som medföljer varje driftstopp. Dessa finesser tillsammans gör att BT-pumpar ger lägsta tänkbara kostnad sett över hela livscykeln. Planerar du ersätta befintliga pumpar, förväntas dina driftskostnader minska avsevärt.

Självrensande funktion

Föremål som kommer in i pumpen passerar genom pumphjulet och dess skovlar. Föremål som träffar skovelkanten kommer att föras bakåt, längs med skovelns kanter. Sedan hamnar partiklarna i två styrspår i bottenplattan, som avvisar partiklarna ut till pumphuset. För tuffare applikationer rekommenderas Chopper-utförande där både pumphjulet och bottenplattan görs i härdat gjutjärn och bottenplattan utrustas med skärande taggar.

Motorer

Asynkronmotor i klass F har utmärkt prestanda och mycket god värmeöverföring i både våta och torra installationer. Samtliga motorer är förberedda för att köras med frekvensstyrning.
Tätningar – Slitstarka tätningar av kiselkarbid ger en mekanisk hållfasthet i särklass samt extra låg friktion vid torrkörning. Tätningar klarar tusentals timmars drift utan att spricka eller att slitas i förtid.

Låg utböjning av axeln

BT-pumpar har mycket kort axeluthäng som ger liten axelutböjning, vilket i sin tur minimerar risken för vibrationer, minskar bullernivån och förlänger livslängden för tätningar och inte minst för lager.

Kabelgenomföring

Kabelgenomföringen är konstruerad för både effektiv tätning och avlastning av dragkrafter.

Installationsmöjligheter

  • Nedsänkt
  • Torruppställd

Applikationer

Avloppsvatten, svartvatten, vatten med fekalier och fibrösa partiklar, kommunala och industriella pumpstationer

Materialval

  • Gjutjärn

Kontakta en pumptekniker!

Välkommen att kontakta oss för rådgivning och vid frågor om våra produkter.

Har du ett färdigt underlag eller specifikation kan du med fördel mejla detta till info@scandiapumps.com.

Vi har försäljning enbart genom återförsäljare och installörer.