Navigation

Sandavskiljning

Denna artikel har inget pris ännu

SKU: -

Beskrivning

Vi är återförsäljare för Estruagua, en tillverkare av maskiner och anläggningar för rening och hantering av avloppsvatten.

Av driftsäkerhetsskäl på avloppsreningsverk är det nödvändigt att separera sand och andra mineraliska ämen, som spolas med avloppsvattnet, ifrån de rötbara organiska materialen.
Separering av sand, grus och andra mineraliska ämnen krävs för att öka driftsäkerheten på avloppsreningsverk. God sandavskiljning förhindrar driftsproblem, så som sandsedimentering i luftningstankar och rötkammare, minskar slitaget på utrustning, så som pumpar och centrifuger för slamavvattning, och förhindrar igensättning och andra driftstörningar.

Medan så mycket som möjligt av mineraliska ämnen ska tas bort, ska så mycket som möjligt av organiska ämnen vara kvar i avloppsvattnet. Mätning av mängden fångad sand sker vanligtvis vid en sandkornsstorlek på 0,2 mm.

De mest använda systemen för sandavskiljning är långsandfång, rundsandfång och Vortex-sandfång. Sanden avskiljs med hjälp av tyngdkraft (långsandfång) eller av centrifugalkraft
(rund- och Vortex-sandfång). För sandavskiljning i långsandfång används ofta skuvtransportörer eller skrapplåtar. Pumpar, lutande skruvtransportörer eller integrerade skruvar för sand-klassificering används för avvattning av sanden.

Långsandfång utrustas vanligtvis med luftning för att förhindra sedimentering av flyktiga ämnen och för att minska andelen organiska material i sanden. Dessutom bidrar luftningen till att flytande partiklar (fetter- och flytslam) flyter upp till ytan och kan tas bort.

Kontakta en pumptekniker!

Välkommen att kontakta oss för rådgivning och vid frågor om våra produkter.

Har du ett färdigt underlag eller specifikation kan du med fördel mejla detta till info@scandiapumps.com.

Vi har försäljning enbart genom återförsäljare och installörer.