Navigation

PUMPTEK LTA Tryck­avlopps­system

Ett välutfört tryckavloppssystem består av flera komponenter. Pumpstationer som installeras i marken, pumpar som sitter i pumpstationerna samt nivåreglering och styrning som automatiskt sköter drift av systemet. Projekteringen, som sker innan man börjat gräva i marken, formger ett system utav dessa komponenter och de topografiska förhållanden där tryckavloppssystemet ska installeras. Allt som allt är det mycket att tänka på. Vi hjälper dig att förstå hur allting hänger ihop.

Pumpstation

När pumpstationen har installerats är ett stilrent barnsäkert plastlock som smälter in i miljön det enda man ser. Under locket finns resultatet av många års produktutveckling.

pumptek stilrena lock smälter in i miljön

Pumpstationen är en tank gjord utav rotationsgjuten HDPE (hårddensitetspolyeten) som tål markrörelser t.ex. under vintern när tjälen kan trycka upp marken. På sidan av pumpstation finns ribbor som förankrar pumpstationen i marken. Observera att ytterligare förankring kan behövas vid högt grundvatten.

pumptek invändigt rörsystem

Pumpstationen har en unik design på pumpsumpen som håller sig ren genom att leda allt material till pumpens inlopp där det skickas direkt ut till avloppsnätet.

Invändigt finns ett korrosionsbeständigt rörsystem med inbyggda avstängnings- och backventiler. En snabbkoppling och lyftkätting ger lätt åtkomst till pumpen vid eventuell tillsyn.

pumptek snabbkoppling och trefas anslutningsdon

Pumpstationen finns i flera höjdutföranden och har ett teleskopiskt lock för att kunna anpassas efter just dina behov. Det kan spara till exempel många tusenlappar om du slipper spränga berg för att installera. Beroende på markförhållanden ska pumpen vara monterad på frostfritt djup och då krävs inget frostskydd under vintern.

pumptek pt7 är tillgängling i flera höjdutförande och har teleskopiskt lock

Pump

Pumpen har oftast kallats för hjärtat i tryckavloppssystemet för att den styr och berör så många olika funktioner. Därför är det så viktigt att lämpliga pumpar väljs och dimensioneras korrekt för att säkerställa problemfri drift många år framåt.

För enskilt avlopp menar vi att trefas centrifugalpumpar är mest driftsäkra. Pumpen som används i LTA lätta tryckavloppssystem är en trefas centrifugal tuggerpump med skärande pumphjul. Pumpen har helt enkelt en skäranordning som malar allt material som hamnar i pumpstationer ner till ett fint slam. Detta möjliggör att pumpen klarar att pumpa med högt tryck och högt flöde – resultatet blir ”självskrubbande” ledningar som håller sig rena.

pumptek centrifugala skärande pumpar för plta tryckavloppssystem

Centrifugala tuggerpumpar har ”slipp” vilket betyder att de kan köra mot en stängd ventil eller blockeringar i ledningar utan att ta skada. Andra pumpar t.ex. excenterskruvpumpar kan i sådana fall bli varma och smälta sönder.

Man kör tuggerpumpen tills den dör. Inga dyra underhållskostnader som med excenterskruvpumpar – det finns varken gummistator, skruv, kondensatorer eller tryckgivare som hela tiden sliter.

Automatikskåp

Till varje pumpstation finns ett svensktillverkat PUMPTEK CP1 styrskåp som har formgivits med smidig installation och husägarens användbarhet som första prioritet.

pumptke CP1 svensktillverkat automatikskåp med start-, stop- och larmingångar för automatisk drift av trefas pump

PUMPTEK CP1 är ett komplett automatikskåp för drift och skydd av en 3-fas pump. Skåpet har följande komponenter; kontaktormotorskydd, överströmsskydd, start-, stop- och högnivålarmingångar, drifttidsmätare, statuslampa och vred för att växla mellan manuell eller automatisk körning.

Nivåreglering

För att automatiskt styra pumpen måste man känna av vattennivån i pumpstationen. När det blir högt ska pumpen köras igång. När pumpen har pumpat bort vattnet stängs pumpen av.

Traditionellt har man använt sig av lösa vippor som hänger i pumpstation. Det finns vissa problem med dessa vippor i och med att de flyter runt och kan lätt hänga sig på andra föremål, Detta kan i värsta fall orsaka översvämning, och kan skada pumpen. Vippor blir även snabbt belagda med fett och fekalier som kan ge upphov till bristfällig funktion.

pumptek ESPS nivågivare undviker vanliga problem med traditionella vippor

För att undvika dessa problem använder vi ett ”vipplös” system som kallas NivåPRO. NivåPRO är en fast nivågivare som känner av vattennivån med hjälp av flera tryckgivare. Den kan inte hänga sig på andra objekt, och påverkas ej av ansamling av fett och fekalier.

Projektering

Planering

För att ta fram en korrekt och rättvis projektering behövs följande information; en bra situationskarta, vilka fastigheter som vill ansluta sig, höjden på aktuella fastigheters bottenplattor samt höjdskillnader – främst hög- och lågpunkter.

pumptek lta skiss

Utifrån detta görs en preliminär skiss på ett möjligt tryckavloppssystem. Då möter vi er på plats för att få en helhetsuppfattning av området. Vid detta möte diskuteras vart ledningarna kan lämpligen placeras, önskade placering av aktuella pumpstationerna och lokalisering av anslutningspunkten.

pumptek områdeskiss

Slutligen upprättas en arbetsritning där placering och dimension av varje ledning ritas in. Arbetsritningen används av entreprenadfirman för att markförlägga tryckledningar och pumpstationer.

Entreprenad

Under byggtiden kan störningar som buller, damm och omledning av trafik förekomma. Upplag av material såsom rör, svetscontainrar, grus, jordmassor, etc. kan också förekomma. Vi undviker att arbeta i fritidsområdena under sommarperioden så mycket som möjligt.

pumptek entreprenad

Återställning

All mark inom och utanför arbetsområdet återställs till ursprungligt skick med minimala förändringar till vägar, körytor osv som grävts av entreprenadarbeten. Vegetationsytor, gräsytor, åkrar, naturmark och motsvarande återställs med tidigare vegetationstäcke.

pumptek återställd lta-yta

Har du ett projekt på gång?

Vi är ett trevligt gäng och hjälpa dig gärna kommer vidare oavsett vilket stadie du är i planeringen av ditt nya avlopp.
Kontakta Oss